Bidetsæder højner livskvaliteten i Lyngby – Taarbæk Kommune

Bidetsæder højner livskvaliteten i Lyngby kommune – Kommunen har de seneste år investeret i løsningerne fra J. Honoré Care, som er blevet installeret i private hjem og på plejecentret Solgården. 

Pressemeddelse Lyngby-Taarbæk Kommune, maj 2019. 

“Jeg er meget glad for mit bidet – jeg ville ønske, jeg kunne tage det med, når jeg skal nogle steder.”

Ytringen stammer fra Anne Henriette Kristensen, som bor i plejebolig på Plejecenter Solgården i Virum. Hun har været den glade ejer af et såkaldt vaske-tørre-bidet eller velfærds-teknologisk toilet i snart et halvt år.

Anne sidder i kørestol og lider af luftvejsproblemer. Men interessen og nysgerrigheden for omverden er stadigvæk stor, ligesom stoltheden over børn, børnebørn og snart oldebarn – og hun vil gerne kunne gøre alting selv.

“Førhen skulle jeg ringe efter hjælp, når jeg skulle på toilettet. Det synes jeg ikke var rart, så jeg holdt mig så længe, jeg overhovedet kunne. Nu kan jeg selv køre ud på toilettet og løfte mig op, det er jeg meget glad for. Jeg vil helst kunne gøre så meget, som muligt selv,” fortæller Anne Henriette Kristensen og fortsætter: “Og så er der varme i sædet, andre toiletter er jo hundekolde og alt for lave.”

Social- og sundhedshjælper på Solgården, Lene Graversen har også kun positive ord at sige om vaske-tørre-bidetet:

“Det er sådan en smart løsning. Borgeren bliver mere selvhjulpen, og så er det godt for mine og mine kollegaers arbejdsstillinger.”

Det handler om værdighed
Vaske-tørre-bidetet sættes på den almindelige toiletkumme, så toilettet bliver lidt højere. Det indeholder toiletbræt med varme i samt en skylle – og tørrefunktion, så man ikke skal benytte toiletpapir. Desuden er det muligt at opsætte armlæn.

Projektleder for velfærdsteknologi, Susie Poulsen, siger:

“Det handler om værdighed. For mange borgere styrker det livskvaliteten at kunne klare mest muligt selv og ikke have behov for hjælp fx til intimhygiejne.

I Lyngby-Taarbæk Kommune har vi derfor ekstra fokus på udvikling og afprøvning af velfærdsteknologiske løsninger, der kan øge borgernes selvbestemmelse, selvhjulpenhed og livskvalitet – en indsats som understøttes af, at vi er en del af en aktiv vidensby.”

Lyngby-Taarbæk Kommune har indtil videre indkøbt 24 bideter med midler fra Værdighedsmilliarden. Bideterne er opsat i plejeboliger og i eget hjem hos ældre. Vaske-tørre-bideter visiteres igennem Lyngby-Taarbæk Kommunes visitation. Det er forsat muligt at komme i betragtning til et bidet.


CareBidets – Jasmin Care er det bidetsæde, som i dag benyttes i stort set alle landets kommuner til ældre eller personer med en funktionsnedsættelse, der gør at toiletbesøget ikke længere kan varetages uden hjælp. Prøv at tage kontakt til visitationsenheden i din kommune hvis du mener et bidetsæde kunne være til hjælp for dig. Produktet kan købes med montering i hele landet direkte hos os. 

Læs mere om CareBidet Jasmin Care Tryk her